Topraksız Tarım ( Alternatif Tarım ) Neden Çevre Dostu Bir Tarımdır?

Topraksız tarım bitkilerin toprak kullanılmadan yetiştirilmesidir ve topraksız tarımda bitkiler için gereken besin maddeleri sıvı yolu ile verilir. Topraksız tarımda ürünler daha çabuk elde edilir, daha fazla ürün alınır. Ürünler daha lezzetli ve dayanıklı olur.
İlk Kesifler 1800 Yıllarında bitki fizyolojisi uzmanları bitkiler için gerekli besin maddelerinin suda çözünmüş haldeki inorganik formlarında alındığını keşfettiler. Bu çalışmaların sonunda da gördüler ki toprak aslında bitkiler için sadece besin maddelerinin rezerv ortamı olarak görev yapmaktadır.
Topraksız yetiştiricilik yeni bir yöntem olmasına rağmen British Columbia, Kanada'da mevcut seraların % 90'i ABD'nin her 10 seranın 9'unda İsveç’te salatalık yetiştiricilerini % 50'si, Hollanda da sera ve sebze yetiştiricilerinin % 90'i Topraksız tarım yapmaktadır. Ülkemizde ise fakültelerde ve tarım bakanlığının araştırma kurumların da bu konuda çalışmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda (volkanik tüf-bazalt) ponza çeşitleri kullanılmasından başarılı sonuçlar alınmıştır.

Topraksız tarım eğer kurallarınca yapılırsa buna tam çevre dostu bir tarım diyebiliriz. Topraksız tarımla bir defada 40 ton/da domates,60 ton/da salatalık, ya da 20 ton/da gibi biber yetiştirilir. Bu miktar ürün diğer yöntemle 4–5 katı daha fazla sera alanında,
8–10 katı daha fazla açık tarlada ancak üretilebilir. Geleneksel sera ürünleri üretiminde, yıllarca kullanılan toprakta artan bir hastalık endeksi görülür.Bununla mücadele için kullanılan ilaçlar ve besleme için kullanılan gübreler toprakta kalıntı bırakarak bir süre sonra bu kalıntılar yeraltı sularına karışır.Ayrıca hastalık ve zararlıları önlemek için kullanılan total canlı öldürücüler aynı zamanda toprağın yararlı canlılarını da yok ederler. Topraksız tarımda toprak ana çok rahatsız edilmez. Topraksız tarım bu yönüyle çok etken bir çevre dostu tarım şeklidir.
Buralarda virüs taşıyıcı böceklerin seraya girişini engelleyecek her türlü önlem alınmıştır ve zararlılar için ilaç kullanımı en az düzeydedir. Topraksız tarımda meyve tutumu için hormon yerine arı kullanılır ve arıyı öldürmeyecek kimyasallar seçilir. Arıyı öldürmeyen kimyasallar da zaten insan ve çevre sağlığı için şimdilik kabul edilebilir ilaçlardır.

Topraksız tarım yönteminde seralar bir otomasyona bağlı olarak en uygun düzeyde havalandırılır ve ısıtılır. Bu nedenle bitkiler özellikle Akdeniz ikliminde yeterince karbondioksit kullanarak geleneksel yönteme göre hem daha çok fotosentez yaparlar ve hem de yaprak hastalık riskleri azalır. Daha az yaprak hastalığı daha az ilaç kullanımına yol açar.

Topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen ürünlerin kalitesine gelince… Geleneksel seracılık, ısıtmayı dondan korumak amacıyla yaparken, topraksız tarım en uygun bir gelişme için ısıtma yapar ve bu nedenle de özellikle domates ve biber kalitesi diğer tip yetişen ürünlerle kıyas edilemeyecek derecede yüksektir.

Toprağı uygun olmayan yerlerde tarımsal üretim olanağı : Topraksız tarım toprağa bağlı kalmadan yapılabilen bir üretim yöntemi olduğu için uygun olmayan alanlarda da tarım yapılabilir. Erkencilik, verim ve kalite artışı : Dengeli bir beslenme ve bakım olanakları sağladığı için bitkiler erkenden ve daha fazla verime yatar. Bitkilere istenilen besin elementi gerekli miktarlarda verildiği için erkenci ve kaliteli ürün alma olanağı vardır.

Topraksız tarımla daha fazla, daha kaliteli, daha lezzetli ve daha uzun ömürlü ürün elde edilir.

TOPRAKSIZ TARIMIN FAYDALARI

1- Verimsiz topraklarda ürün almak mümkündür.
2- Ürünler kontrollü hava şartları ve beslemeden dolayı daha çabuk olgunlaşır.
3- Gerekli besinler verildiği için daha çok ürün elde edilir.
4- Ürünler daha lezzetli ve daha uzun ömürlüdür.
5- Topraksız tarım büyüme ortamının sık sık değiştirilmemesinden dolayı daha ekonomiktir.
.
TOPRAKSIZ TARIM TEKNİK DANIŞMANLIK İÇİN SİTEMİZ..
. 
HATAY- SAMANDAĞI / TOPRAKSIZ DOMATES SERASI 
ANTALYA TOPRAKSIZ DOMATES SERASI

Yaşamın tadını çıkarmak için sağlıklı olacak önemlidir. Çözümler how yardımcı kutu? Halen 40-70 yaşları arasındaki erkeklerin kotasından daha yüksek bir oranda erektil disfonksiyon bildirildi. Her koşul için farklı ilaçlar var. "viagra 50mg" hakkında daha fazla bilgi edinin. Web'deki çoklu kişi Viagra 25mg satın almak al anahtar kelimesini çevrimiçi olduğu araştırıyor. Ayrıca, Viagra 50mg satın al düşünün. Bilimsel bir çalışma, Wellbutrin alan hastaların yüzde 14'ünden fazlasının cinsel işlev bozukluğuna sahip olduğunu tespit etti. Viagra gibi herhangi bir sertleşme bozukluğu olan ilaç sipariş ederseniz, bir doktora danışın, diğer ilaçlarınızla birlikte alması için sağlıklı olduklarını kontrol edin. İstenmeyen uyuşturucu kullanmayın. Viagra, bunları senin yerinize atacak olan yerel eczaneye götürün.